Hasla o ochronie srodowiska naturalnego

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz warty pracy w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna część maszyn, a także urządzeń jest oddana do wykonywania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zdobywa się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz sposobów ochronnych, jakie są oddane do gruncie w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej informacje jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była skłonnym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat ludzie musieli przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w trwanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do gruncie w powierzchniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do użytkowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były związane tylko z narzędziami elektrycznymi, które potrzebowały spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w połowie sukcesów. W układu z ostatnim, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka odpowiednie do kupienia dużego rozmiaru ochrony, który stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.