Gaszenie pozarow oraz srodki gasnicze prezentacja

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest obecne najłatwiejszy również najbardziej znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co działa z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najogromniejsze zastosowanie. W relacje od posiadanego składu mogą stanowić użytkowane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa proste zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi stanowić praktyczna w sukcesach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można stosować w jakimś miejscu, a parę tylko w cichych miejscach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W pełniejszych mieszkaniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, a również prawdy ich korzystania i przekazywania w region pożaru.