Gastronomia chojnice

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik połączonych z naukami psychologicznymi. Istnieje wtedy sposób szkolenia pracowników liczący na działaniu procesu decyzyjnego w końcu odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zajęcia są coachowie, którzy grają ze znanymi mężczyznami na nowych płaszczyznach np. w klubie spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a ponadto analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich planów i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich zdobycia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste efekty i środki intelektualne. Pozostałymi cechami jedynymi w szkoleniach dla  pracowników w formie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest dobra wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w procesie szacowania się; jest wykonany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest biegnięcie do świadomego dokonywania zmian.