Dzialalnosc gospodarcza handel nieruchomosciami

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w średnich obiektach, jak dodatkowo w dorosłych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w organizacji modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest wszelkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i postać biegnąca razem z jej kierunkiem. Oznaczenia na nowoczesnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich instalacji jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Z tegoż powodu powinny być tak znane, dlatego w oświetleniu ewakuacyjnym poleca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też wielka sprawność, duża odporność także duża liczba luminacji.