Dyrektywa unijna 2008 8 ec

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają być dokonane przez wszystkie produkty, które są oddane do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w poszczególnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w działanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest zjednoczone z zastosowaniem dowolnego produktu w rozmiarach, w jakich potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgodzie z częściami atex i za dostosowanie danego produktu do aktualnych reguł. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, jakie otrzymują się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje wówczas dziedzinę, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wtedy być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w przypadku, jak duża ilość energii powstająca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który ma istotne ryzyko dla utrzymania a zdrowia ludzkiego.