Dyrektywa ue 200438

Na obszarze Unii Europejskiej teraz mamy obowiązek dostosowania się do dyspozycje ATEX, która zatrzymuje się bardzo ważnym czynnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych konsumentów w dziale instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa wywodzi się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i sam w każdym państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich twórców i użytkowników urządzeń wykorzystywanych w tłach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa organizacji i układów piszących funkcję w dziedzinach grożących potencjalną eksplozją, która może występować z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które mówią z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana specjalnie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy producentów i wybiera wymagania które muszą robić wyroby stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dopasowanego do wysoce wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W centralnym rzędzie stawia ona warunki pracodawcom w obiekcie zapewnienia bezpiecznej działalności w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych dyrektyw, wpisanych w bycie do własnego dobra jest konieczne. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności materiału z przepisami dyrektywy, czy w poszczególnych przypadkach zlecając certyfikację produktów na zgoda z obecnymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze częścią trzecią, aby np. potwierdzić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest dostępny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.