Dyrektywa atex tekst

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Wznosi się w głównej wadze do życzeń jakie wymagają być zadowolone przez produkt, który przeznaczony jest do użycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a i systemy ochronne, które przeznaczone są do użytkowania we wspomnianych powyżej strefach.

 

odkurzanie atexZobacz naszą stronę www

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa wznosi się wyłącznie do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W obecnej dyrektywie wymagania szczegółowe stosowane są w miarach. Natomiast świadcząc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w jednych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa charakteryzuje się obligatoryjnością. Jej obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w dziedzinach zagrożonych wybuchem przyjętą we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX zabiera się do popularni składowych, wtedy jeśli mają stanowienie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz stylów ochronnych. Kieruje się też do urządzeń, które umieszczane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i których obecność że stanowić swoi nacisk na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie stawia się do aparatury medycznej, narzędzi i stylów ochronnych danych do specjalistycznego podawania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego wyłącznie do punktów wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla ludzi produktów przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymagania społeczne i dostarczające dla niektórych kategorii i klas wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zawarte w Załączniku II.
Urządzenia a systemy ochronne potrafią być problemem i innych dyrektyw, dotyczących innych wyglądów i jakie dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE.