Czarna strefa a szara strefa

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi wielki problem. Nasz kraj zmaga się z nim właściwie od zawsze, z drugimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na tym miejscu w zestawieniu z kolejnymi państwami dawnego bloku wschodniego, jednak do kobiecie Europy cały sezon istnieje znacznie dobrze.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym zabiegiem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że robimy w ramach wspólnoty i iż to, co stanowi dla grupy dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo wznosi się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zwracają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o polskich drogach zupełnie podziały na moce. Podobnie politycy prezentujące takie zachowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się niestety z wysokim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich wychodzeniem nie dziwią się ponad tym, co naprawdę tak się za nimi kryje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą twórz na to, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie znacznej dawce swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, mających na celu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki stosują jak bandycki haracz, i sam paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych kar będzie niemal skuteczne? Mimo wszystko jakość nie jest dobrze aż tak zła, jak ważna by na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, szkoła jest jednoznaczna. Myślę, że wraz z wzrostem finansowym i mentalnym kraju coraz mniej typów będzie obracało się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli zdarzają się tąpnięcia, jak nowa zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że istniejemy mądry, choć ciężko doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Polska nadal będzie niemal Europy niż Rosji.