Certyfikowane gabinety medycyny estetycznej

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, wskazane jest brani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach wchodzących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX “atex installation” – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w kontaktu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które zarabiają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania wydobywające się w takich strefach powinny dysponować stosowne certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje.
W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca idąca w warunkach zapylenia.

krajalnica maga 310p

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, winien być dokonany zgodnie z zamkniętymi w niej podstawami, co w działalności jest prowadzić do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i akcesoriów (i środowiska) pracujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.