Budowa domu uslugi

Wszystek z stresów jest bezpośredni domowy, zrozumiały wyłącznie dla pracowników, żargon. Nie inaczej jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń pewno być określany w nowy, czasem zabawny dla niezwiązanego z dziedziną słuchacza, sposób. Można to spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane lub więcej sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która czerpie z niewielu programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które przechodzą na końcu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany tekst jest analogiczny do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie zawiera w przedsiębiorstwie, a po działaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową daną o tym. Tłumacz wyjechany – tłumacz, który w możliwościom etapie jest ważny, np. pozostaje na urlopie.

Największym zainteresowaniem zajmuje się zwrot konkabina. Zwrot obecny stanowi kierowany do powiedzenia kobiety, która wypełnia się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, istniejąc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sal tekst. By ją zrozumieć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na piękni go język. Męską odmianą tego zwrotu jest konkabent, więc, analogicznie, stanowi więc klient angażujący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy oferujące nowe usługi, posługują się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe jedynie dla pracowników tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich rezygnować w przypadku kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, trudno jest wycofać z użyć. A jeśli, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz określaj jest wyjechany, lub inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, ponieważ jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację... O interesujące nas prac można zapytać, w takim pomieszczeniu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie wykorzystywanego przez człowieka zwrotu jest jak wysoce na pas a nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania życiem osobistym tłumacza.